Tag Archives: minion

Minion Cake for Revanth’s 3rd Birthday!

6 Apr

Minion Cake for Revanth’s 3rd Birthday!

#happycakestudio #fondant #customizedcakes #birthday #minion

Party Minion Cake

18 Jan

Minion Cake for Jan!

13 Dec

Banana Cupcakes!

24 Nov

Minion Cake for Isaac!

23 Nov

Minion Cream Cake

1 Sep

Minion Cake for Victor!

15 Aug

Minion Cake for Samuel

31 Jul

Minion Cake for Lucas’s 6th Birthday! 

4 Jul

Image

Minion Cream Cake for Xavier’s 6th Birthday!

9 Mar